Các kỹ sư làm gì trong dự án EPC?

Tổng quan về công trình dự án EPC

EPC là một hình thức quản lý mới trong triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án EPC là các chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Engineering -Procurement of Goods – Construction. Khái niệm “Dự án EPC” được hiểu là trong cùng một gói thầu, một hợp đồng, nhà thầu được giao thực hiện cả ba nội dung công việc: tư vấn (ví dụ: khảo sát, thiết kế, giám sát), mua sắm hàng hóa mà cụ thể là vật tư, thiết bị cho dự án và thi công xây lắp công trình. Dự án EPC là một hình thức cụ thể của cách tiếp cận: giao cho cùng một nhà thầu vừa thiết kế vừa thi công xây lắp (Design Build – DB), khác với cách tiếp cận truyền thống thiết kế xong mới chọn nhà thầu thi công (Design – Bid – Build).

Vậy trong một dự án EPC, các công việc của các kỹ sư kỹ thuật ( Engineering ) làm việc trong lĩnh vực này cụ thể như thế nào và chuyên ngành phù hợp cho các vị trí này ?

Bài viết này tập trung mô tả sơ lược công việc của các kỹ sư trong một dự án công trình công nghiệp ( industrial plant )

Đối với các công trình xây dựng dân dụng, đặc biệt là công trình tòa nhà cao tầng ( bulding ) sẽ phân tích theo một hướng khác.

Kỹ sư Công nghệ (Process Engineer)

Công việc:

– Lên kế hoạch và thiết kế cơ bản cho các nhà máy công nghệ: xây dựng sơ đồ công nghệ (PFD), sơ đồ công nghệ chi tiết (P&ID); thiết kế cơ bản các thiết bị như bơm, máy nén, tháp, thiết bị trao đổi nhiệt, bồn (bể) chứa, v.v., và thiết kế hệ thống cứu hỏa.

– Hỗ trợ việc khảo sát công trường, xây dựng và vận hành hoạt động của các nhà máy

– Tư vấn thiết kế cho HSE (Health and Safety Executive), bao gồm cả việc đánh giá an toàn

– Kiểm soát và quản lý dự án

Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Công nghệ: Hóa dầu, Lọc hóa dầu, Thiết bị dầu khí, Hóa học.

Kỹ sư Đường ống công nghệ (Piping Engineer)

Công việc hàng ngày :

– Thiết kế sơ đồ bố trí hệ thống đường ống

– Thiết kế vật liệu cho hệ thống đường ống

– Thiết kế các bản vẽ kĩ thuật chi tiết cho hệ thống đường ống

– Phân tích ứng suất và tính toán an toàn cho hệ thống đường ống

– Dựng mô hình 3D

Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Đường ống công nghệ: Cơ khí ( Đóng tàu, hàng hải, công trình biển, chế tạo máy, oto, hàng không, ứng dụng …) Lọc hóa dầu, Thiết bị dầu khí, Thiết bị cơ khí, Máy và thiết  bị mỏ

Kỹ sư Điện (Electrical Engineer)

Mô tả công việc:

– Chuẩn bị bản phác họa kĩ thuật, tiêu chuẩn, thông số kèm theo

– Thiết kế bản vẽ, tính toán thông số kĩ thuật

– Có khả năng làm việc nhóm với khách hàng và các bộ phận chuyên môn liên quan.

Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Điện: Hệ thống điện, Thiết bị điện, Kỹ thuật điện

Kỹ sư Đo lường Điều khiển (Instrument Engineer)

Công việc:

– Chuẩn bị các bản vẽ thiết kế chi tiết, tài liệu yêu cầu kĩ thuật cho thiết bị đo lường điều khiển, tài liệu yêu cầu kĩ thuật cho hệ thống tự động, tính toán bóc tách số lượng thiết bị đo lường điều khiển và vật liệu thi công.

– Đánh giá yêu cầu kĩ thuật các thiết bị đo lường điều khiển, vật liệu thi công, và hệ thống tự động của các nhà cung cấp. Kiểm tra và đánh giá bản vẽ của nhà cung cấp.

– Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thiết kế, thi công lắp đặt.

Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Đo lường Điều khiển: Tự động hóa, Đo lường tin học công nghiệp, Điều khiển tự động.

Kỹ sư xây dựng (Civil Engineer): 

Công việc:

– Chuẩn bị các bản vẽ chi tiết theo các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng

– Thiết kế kết cấu bê tông

– Thiết kế kết cấu thép

– Thiết kế hạ tầng: đường, thoát nước, và các công trình ngầm khác

– Thiết kế nền móng công trình

– Giám sát thi công công trình, khảo sát địa chất

Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Xây dựng: Thiết kế xây dựng

Kỹ sư dự án (Project Engineer): 

Mô tả công việc chung của phòng Dự Án:

– Tìm kiếm các khách hàng mới trong lĩnh vực truyền thống Oil&Gas

– Phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam

– Lập kế hoạch và kết hợp với các bộ phận chuyên môn để triển khai dự án

 

Mô tả công việc của kỹ sư dự án:

  1. Công tác làm thầu

– Chuẩn bị chiến lược thực hiện hồ sơ dự thầu

– Thiết lập sơ đồ tổ chức dự án

– Lập và kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ dự thầu

– Tổng hợp giá dự thầu

– Điều phối công việc ước tính giá giữa các phòng thiết kế, mua sắm & cung ứng, xây dựng

– Kiểm tra và duyệt thỏa thuận hợp đồng

– Thương lượng với khách hàng

  1. Công tác thực hiện dự án

– Chuẩn bị chiến lược thực hiện dự án

– Thiết lập và kiểm soát sơ đồ tổ chức

– Chuẩn bị và kiểm soát ngân sách để thực hiện dự án

– Chuẩn bị và kiểm soát tiến độ dự án

– Kiểm soát và điều phối các hoạt động thiết kế, mua sắm & cung ứng, xây dựng (EPC) với khách hàng, các phòng ban, nhà cung cấp, thầu phụ

– Kiểm soát tiến độ EPC và chuẩn bị báo cáo tiến độ

Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư dự án: Tất cả các chuyên ngành kỹ thuật, ví dụ như: Xây dựng, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Tự động hóa, Lọc hóa dầu, Kỹ thuật cơ khí, v.v.

Bài viết có tham khảo “Tìm hiểu và Đàm phán các Hợp đồng EPC và Chìa khóa trao tay”, tác giả Joseph A. Huse, tái bản lần 2, nhà xuất bản London Sweet & Maxwell, 2002.

Xem thêm:

Kỹ sư cơ khí – con đường dẫn tới thành công

Kỹ sư đường ống – họ là ai?

Làm kỹ sư thiết kế công trình công nghiệp có gì hấp dẫn?