Sự kiện Archives - ANTDEMY

Category Archives for Sự kiện

SINH VIÊN KỸ THUẬT ĐỪNG CHỈ HỌC TỪ LÝ THUYẾT!

Khi tìm hiểu về lý do số lượng sinh viên kỹ thuật ra trường thất nghiệp ngày càng tăng, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo đại học và việc làm đều cho

Chi tiết

TỔNG QUAN VỀ BƠM VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Bơm là một trong những ngành vô cùng quan trọng và mang tính ứng dụng cao, bởi lẽ công trình nào, dù lớn hay nhỏ, đều cần bơm. Chính vì vậy, việc hiểu về tầm

Chi tiết