Giới thiệu

Thư gửi từ ANTDEMY

“Là kỹ sư đi trước chúng tôi hiểu được những khó khăn và thách thức trước ngưỡng cửa xây dựng và phát triển nghề nghiệp kỹ sư.

Với triết lý đi một mình thật khó hãy đi cùng nhau thật xa trên con đường vững bước thành công.”

Nguyễn Văn Tân

Giám đốc học viện 

Sứ mệnh, tầm nhìn, Slogan

SỨ MỆNH

Tư vấn, đào tạo và cung cấp giải pháp giúp kỹ sư Việt thành công trên con đường sự nghiệp.

TẦM NHÌN

Trở thành công ty đào tạo và tư vấn chất lượng hàng đầu khu vực về kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp: Dầu khí, năng lượng, hóa chất, thực phẩm.

SLOGAN

“Nâng tầm kỹ sư Việt – kết nối thành công”.