Hình thức đào tạo

In-house  : doanh nghiệp đã xác định rõ mục tiêu và nhu cầu đào tạo. ANTDEMY sẽ khảo sát (TNA) kỹ tìm hiểu nhu cầu cần đào tạo, thiết kế một chương trình đào tạo riêng cho doanh nghiệp.

Public : người học đăng ký tham gia các khóa đào tạo tại văn phòng ANTDEMY theo các lớp và chương trình đào tạo có sẵn. Ở lớp học Public, người học cùng tham gia với những người học từ nhiều công ty, thành phần, đối tượng khác nhau.

Online training : Nếu bạn ở xa cũng có thể tham khảo khóa học online tại đây

Coaching 1-1 

AET

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hotline : 090.665.7379 hoặc 09.8686.1353

Email : hocvien@antdemy.vn