Coaching 1-1

Coaching 1-1 là chương trình hướng dẫn 1 mentor & 1 mentee ( có thể 2 mentee ) tùy từng trường hợp

Hình thức :

Mentee đăng kí nội dung cần trau dồi với học viện

Học viện sẽ cung cấp và gợi ý mentor phù hợp với nhu cầu, địa điểm …

Offline . online tùy vào lựa chọn của mentor và mentee

Nội dung về?

Tất cả các chương trình đào có đào tạo Public

Thiên về hướng dẫn master các kỹ năng chuyên môn như phần mềm

Mentee là ai?

Là tất cả các bạn có nhu cầu cần một người hướng dẫn giỏi về một nội dung cụ thể nào đó : Vd phần mềm PDMS, phần mềm Autocad …

Mentor là ai?

Tất cả những bạn master về một kỹ năng kỹ thuật nào đó mà bên học viện có đào tọa

Đăng kí mentee

Đăng kí mentor


Hình thức đào tạo khác :

Hotline : 0938.938.013 - 0986861353

Email : daotao@antdemy.vn