Public training - ANTDEMY

Public training

Public Training : Là hình thức người học đăng ký tham gia các khóa đào tạo tại văn phòng ANTDEMY theo các lớp và chương trình đào tạo có sẵn. Ở lớp học Public Traning, người học cùng tham gia với các kỹ sư trẻ từ nhiều công ty, thành phần, đối tượng khác nhau.


Hình thức đào tạo khác


Hotline : 090.665.7379 hoặc 09.8686.1353

Email : hocvien@antdemy.edu.vn