Ra mắt chương trình AET 11-2017

Chia sẻ về nghề kỹ thuật

Câu chuyện cảm hứng

Giới thiệu chi tiết chương trình

Chụp hình kỉ niệm

Thời gian : 9:00 - 11:00

​Địa điểm : 04 Lữ Gia, P15, Q11

Hotline 0938938013​