Sự kiện


ĐỂ CÓ BƯỚC TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP – AET workshop 01
Thứ Bảy 27/1/2018 vừa qua, học viện ANTDEMY đã tổ chức thành công buổi workshop đầu tiên trong lộ trình[...]
[Workshop] Nghề quản lý dự án
Ngành Quản Lý Dự Án – cầu nhiều cung ít Để có thể theo đuổi ngành QUẢN LÝ DỰ ÁN,[...]
TỔNG QUAN VỀ BƠM VÀ CÁC ỨNG DỤNG
Bơm là một trong những ngành vô cùng quan trọng và mang tính ứng dụng cao, bởi lẽ công trình[...]
ANTDEMY NETWORKING – NƠI KỸ SƯ KẾT NỐI THÀNH CÔNG
Một trong những điểm làm nên sự khác biệt của ANTDEMY  đó chính là sự đồng hành lâu dài với[...]
ANTDEMY CAREER LÀ GÌ?
Cứ vào tuần đầu tiên của mỗi tháng, các bạn sinh viên kỹ thuật lại háo hức đăng ký tham[...]