ANTDEMY
Shares
Shares

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO

cho doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, sản xuất, công nghệ cao

Dầu khí - Năng lượng
Thực phẩm, dược phẩm, sinh học, chất lượng
Môi trường, sức khỏe, an toàn
Năng lượng tái tạo

ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN

Đào tạo cho cá nhân
Cá nhân tham gia học trực tuyến (zoom) hoặc offline tại Hồ Chí Minh và chi nhánh Vũng Tàu, hoặc online qua VIDEO.
Đào tạo doanh nghiệp
Thiết kế chương trình đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo đặc thù ngành nghề.

TIN TỨC