ANTDEMY
Shares
Shares

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO

cho doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, sản xuất, công nghệ cao

Thực phẩm, dược phẩm, sinh học, chất lượng
Môi trường, sức khỏe, an toàn
Năng lượng tái tạo

ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN, NHÓM

Đào tạo cho cá nhân
Cá nhân tham gia học trực tuyến hoặc offline.
Chúng tôi có trung tâm tại Hồ Chí Minh và chi nhánh Vũng Tàu

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp
Thiết kế chương trình đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo đặc thù ngành nghề.
Đến doanh nghiệp đào tạo, đào tạo trực tuyến hoặc tại trung tâm.
Đào tạo cho nhóm
Đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân viên tham gia lớp học ít thì Antdemy sẽ ghép lớp để doanh nghiệp hoặc nhóm được ưu tiên xếp lịch học theo mong muốn và tiết kiệm chi phí hơn.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO ĐA DẠNG

Tự học qua hệ thống E-learning (LMS)
Cấp tài khoản E-learning tự học trên nền tảng LMS
Đào tạo trực tuyến (Live learning)
Đào tạo trực tuyến Live learing qua nền tảng Zoom/ Ms team
Được hỗ trợ thêm tài khoản thành viên để xem trước & xem lại bài giảng
Đồng hành sau khóa học

Đào tạo offline
Đào tạo tập trung tại doanh nghiệp hoặc các lớp đào tạo tại Hồ Chí Minh hoặc Vũng Tàu
Đồng hành sau khóa học

TIN TỨC