ANTDEMY
Shares
Shares

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KỸ THUẬT

cho doanh nghiệp và cá nhân

Dầu khí
Thực phẩm, dược phẩm
Sản xuất
Môi trường, sức khỏe, an toàn
Năng lượng tái tạo

DỊCH VỤ

Đào tạo cá nhân
Tham gia đào tạo bởi các kỹ sư và chuyên gia trong ngành. Trên 80% là senior trên 10 năm kinh nghiệm.
Chương trình thực tế áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 
Dịch vụ đào tạo doanh nghiệp
Thiết kế chương trình đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo đặc thù ngành nghề.
Giảng viên là các kỹ sư, chuyên gia với chuyên môn kỹ thuật cao.

TIN TỨC