ANTDEMY
Shares
Shares

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KỸ THUẬT

cho doanh nghiệp và cá nhân

Tập trung trong các

lĩnh vực công nghiệp :  Dầu khí, Năng lượng,

Sản xuất

Dầu khí
Thực phẩm, dược phẩm
Sản xuất
Môi trường, sức khỏe, an toàn
Năng lượng tái tạo

DỊCH VỤ

Cung ứng nguồn lực chất lượng cao
Cung cấp nhân sự qua đào tạo về kỹ năng làm việc và chuyên môn theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.Dịch vụ đào tạo
Cung cấp dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp và cá nhân với hơn 30 nội dung đào tạo về lĩnh vực: Dầu khí, Năng lượng, Sản xuất, Công trình ngoài khơi.


Dịch vụ tuyển dụng
Giải pháp tuyển dụng nhân sự kỹ thuật giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ kỹ sư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.


KHÓA HỌC PUBLIC

Các khóa học xây dựng giúp người học có thể áp dụng trong công việc cho các lĩnh vực liên quan đến nhau

Tổ chức tại Hồ Chí Minh và Vũng Tàu

KHÁCH HÀNG 

TIN TỨC