Công ty Antdemy Việt Nam - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares
Shares

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KỸ THUẬT

cho doanh nghiệp và cá nhân

Thực phẩm, dược phẩm, sinh học, chất lượng
Môi trường, sức khỏe, an toàn
Năng lượng tái tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo cho cá nhân
Trên 80% là senior trên 10 năm kinh nghiệm.

Đào tạo cho nhóm
Đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân viên tham gia lớp học ít thì Antdemy sẽ ghép lớp để doanh nghiệp hoặc nhóm được ưu tiên xếp lịch học
Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp
Thiết kế chương trình đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo đặc thù ngành nghề. Giảng viên là các kỹ sư, chuyên gia với chuyên môn kỹ thuật cao.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Đào tạo trực tuyến
Đào tạo trực tuyến qua nền tảng Zoom/ Ms team

Đào tạo offline 
Cấp tài khoản E-learning tự học trên nền tảng LMS
Tự học qua hệ thống E-learning (LMS)
Đào tạo tập trung tại doanh nghiệp hoặc các lớp đào tạo tại Hồ Chí Minh hoặc Vũng Tàu

TIN TỨC