Để tham gia khóa học trực tuyến Đọc hiểu bản vẽ công nghệ, đường ống công trình onshore / offshore - DWG, học viên vui lòng hoàn thành các bước sau:

Bước 1: Chuyển khoản học phí

  • STK Vietcombank: 0421000454925 - Chủ tài khoản: ông Nguyễn Văn Tân
  • Số thẻ : 3771­609155­26310
  • Nội dung: Tên khoá học - Số điện thoại
  • Nếu không ghi được nội dung vui lòng gửi UNC / bill đến email training@antdemy.vn

Bước 2: Ant Academy gửi email xác nhận hoàn thành phí

Bước 3: Ant Academy gửi email hướng dẫn tham gia khóa học trực tuyến trên nền tảng ZOOM (bao gồm ID và mật khẩu lớp học)

Bước 4: Truy cập vào đường link bằng ID và mật khẩu đã cung cấp

x