KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

  • Học viên được cấp tài khoản đăng nhập trên hệ thống website của trung tâm để đọc tài liệu, giáo trình và xem các hướng dẫn nghiên cứu trước  (Học viên nên đăng ký sớm trước 7-15 ngày để chuẩn bị tốt nhất)
  • Học trực tuyến với giảng viên theo lịch học
  • Hỗ trợ trong và sau khoá học trong group kín theo mỗi lớp học (Zalo)
  • Được cấp certificate từ trung tâm 
x