ANTDEMY
Shares

Bạn đã hiểu rõ về PROCESS SAFETY chưa?

Shares

Bạn đã hiểu rõ về PROCESS SAFETY chưa?

Process Safety là gì?
Điểm khác biệt giũa an toàn lao động và an toàn công nghệ là gì? An Toàn Lao Động giúp người lao động nhận thức về ý thức và trách nhiệm thao tác làm việc an toàn nhằm mục đích bảo vệ chính bản thân người lao động. Còn  An Toàn Công Nghệ với mục tiêu thiết kế quy trình, vận hành thiết bị máy móc nhằm ngăn ngừa những sự cố cháy nổ, rò rỉ vật liệu chế biến, cũng như hạn chế những rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.

Tại sao bạn nên nắm rõ về Process Safety?
Các sự cố liên quan đến an toàn công nghệ có thể gây ra những hậu quả thảm khốc và có thể ảnh hưởng đến công nhân trong nhà máy và cư dân ở vùng lân cận, thậm chí có thể dẫn đến thương tật và chết người hàng loạt.

Đó là lý do tại sao người quản lý an toàn công nghệ tập trung vào thiết kế và thiết bị của nhà máy, đánh giá nguy cơ, điều tra tai nạn sự cố, quản lý sự thay đổi, kiểm tra, thử nghiệm, và bảo dưỡng thiết bị, báo động và kiểm soát công nghệ hiệu quả.

Tham gia khóa PROCESS SAFETY dành cho kỹ sư công nghệ, kỹ sư vận hành, kỹ sư bảo trì, ban quản lý an toàn tại  học viện Ant

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

  • Hiểu rõ bản chất về an toàn công nghệ
  • Nắm được những yếu tố yêu cầu để xây dựng hệ thống an toàn công nghệ cho nhà máy, xưởng sản xuất
  • Biết được các tiêu chuẩn trên thế giới liên quan đến an toàn công nghệ
  • Áp dụng công cụ PHA cho công việc đánh giá rủi ro liên quan đến công nghệ sản xuất

Khóa học này dành cho ai?

  • Sinh viên khối kỹ thuật (cơ khí, hóa chất, an toàn,sản xuất) có định hướng làm việc liên quan đến các hệ thống sản xuất có sử dụng hóa chất (dầu khí, thực phẩm, giấy, hương liệu mỹ phẩm,..)
  • Chuyên viên an toàn, trưởng ( phó ) phòng HSE
  • Kỹ sư thiết kế nhà máy, Kỹ sư vận hành, Kỹ sư bảo trì

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC PROCESS SAFETY

Leave a Comment: