ANTDEMY
Shares

Các giai đoạn thiết kế trong các dự án EPC

Shares

Công việc Thiết kế sẽ trải qua các 3 giai đoạn:

Thiết kế cơ sở (Conceptual or Feasibility Design)

Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Thiết kế tiền cơ sở (Front End Engineering Design – FEED)

Thiết kế tiền cơ sở (FEED) sử dụng các thông số và yêu cầu kỹ thuật của kế hoạch kinh doanh trong nghiên cứu khả thi

Thiết kế cơ sở phát hành các tài liệu chính định nghĩa về nhà máy, chủ yếu là sơ đồ công nghệ (P&ID), cách bố trí tổng thể của nhà máy (Plot plan, Equipment Layout), các đặc điểm kỹ thuật của các thiết bị chính (Specification), sơ đồ phân phối điện và bản vẽ hệ thống điều khiển.

Mục đích cơ bản của FEED là tạo ra một bộ đầy đủ các thông số và tài liệu kỹ thuật có tên gọi là gói FEED, phản ánh toàn bộ yêu cầu của chủ đầu tư và bất cứ đặc điểm đặc biệt nào chỉ áp dụng cho riêng mỗi dự án. Việc hoàn thành tốt gói FEED đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi vì giai đoạn này dự toán và quyết định tới 60-70% chi phí của dự án.

Thiết kế chi tiết (Detailed Engineering)

Thiết kế chi tiết (Detailed Engineering) tiếp tục được triển khai từ thiết kế FEED ở cấp độ chi tiết.
Việc mua sắm các thiết bị sẽ được thực hiện trong giai đoạn thiết kế chi tiết và các thông tin từ các gói mua sắm sẽ liên tục được cập nhật phản ánh vào thiết kế.
Thiết kế chi tiết cũng sẽ được thực hiện song song với công việc thi công để hỗ trợ việc thi công với các tài liệu đi vào chi tiết (Follow on Engineering).

Vì có những thiết kế đôi lúc không thể thi công thực tế ngoài công trường nên phải cần FOE để hỗ trợ và xử lý những phát sinh trong quá trình thi công

Trong quá trình thiết kế, có những thông tin nhà cung cấp chưa thể cập nhật được thì các kỹ sư thiết kế sẽ “Note Hold” để chờ cập nhật. FOE là giai đoạn để tiến hành cập nhật tài liệu vào bản vẽ theo những thông tin mới nhất (Release Hold)

Antdemy tổng hợp

Bài tiếp: Dự án EPC và tổng thầu EPC

Leave a Comment: