ANTDEMY
Shares

Category Archives for learining

Bản vẽ quy trình công nghệ và đo lường P&ID

P&ID có 2 cách diễn giải, chữ P đầu tiên có thể là Process hay Piping tùy vào mục đích sử dụng. Vì vậy, Bản vẽ quy trình công nghệ (hay đường ống) và các

Chi tiết

Bản vẽ quy trình công nghệ (Process Flow Diagram – PFD)

Các câu hỏi lớn cần phải trả lời khi thiết kế một hệ thống công nghệ được đặt ra cho nhóm thiết kế là: Đầu vào nguyên liệu của nhà máy là gì, có

Chi tiết

Phần mềm SolidPlant 3D

SolidPlant là phần mềm thiết kế kết cấu, đường ống tiên tiến, dễ sử dụng và có nhiều ưu điểm được cộng đồng người dùng ưa thích. Trước rất nhiều

Chi tiết

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Pv elite 2019 – học tập

PV Elite cung cấp cho các kỹ sư, người thiết kế, người dự toán, các nhà xây lắp và người khảo sát một giải pháp phù hợp với các yêu cầu thiết kế bồn

Chi tiết