ANTDEMY
Shares

Đào tạo Quản lý dự án thực hành – công ty điều hành Dầu Khí Biển Đông

Shares

Khác với các đơn vị đào tạo thông thường chỉ cung cấp giảng viên có chuyên môn về quản lý dự án, riêng đối với Antdemy thì các giảng viên ngoài có chuyên môn về quản lý dự án thì phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đối tác khách hàng

Leave a Comment: