ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • News »

Đào tạo thiết kế và vận hành hệ thống lạnh cho công ty Dầu Thực Vật Cái Lân

Shares

Đào tạo thiết kế và vận hành hệ thống lạnh cho công ty Dầu Thực Vật Cái Lân tại TP Hồ Chí Minh

 

– Tổng quan kiến thức chung về hệ thống lạnh,
– Cách phát hiện và xử lý vấn đề khi hệ thống lạnh có lỗi,
– Cách xử lý test áp, nạp và rút gas, test rò hệ thống,
– Cách kiểm tra và thay thế máy nén.
– Cánh tính toán và chọn thiết bị cho máy làm lạnh chiller

Nội dung chính : 

Hệ thống làm lạnh 

Chương 1: Tổng quan
1. Phân loại chiller
2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh
3. Định nghĩa nhiệt độ cấp của chiller

Chương 2: Cấu hình chiller
1. Hệ thống 1 chiller
2. Hệ thống nhiều chiller
3. Tải lạnh của hệ thống
4. Chọn chiller
Chương 3: Thiết kế hệ thống chiller và ứng dụng
1. Vị trí đặt chiller và lắp đặt
2. Chiller water piping
3. Chọn bơm

Chương 4: Qui trình chạy, tắt và điều khiển
1. Các bước chạy tắt chiller
2. Điều khiển công suất
3. Tối ưu nhiệt độ nước cấp
4. Điều khiển bơm

Chương 5: Hệ thống tích trữ lạnh
1. Tính kinh tế của hệ thống
2. Công nghệ hiện có
3. Ứng dụng

Chương 6: Hoạt động và bảo trì chiller
1. Vận hành chiller
2. Bảo trì chiller
3. Xử lý lỗi hệ thống

B Hệ thống giải nhiệt 

Chương 1: Tổng quan về tháp 
1. Hệ thống tháp giải nhiệt trong hệ thống HVAC
2. Thuật ngữ và định nghĩa
3. Các cấu hình tháp giải nhiệt
Chương 2: Cấu tạo tháp 
1. Bộ phân phối nước
2. Kết cấu đỡ
3. Phần bề nước nóng, lạnh
4. Quạt và dẫn động
Chương 3: Thiết kế tháp và ứng dụng 
1. Phân loại tháp
2. Công suất và thông số hiệu suất
3. Vị trí và lắp đặt
4. Ống nước tháp giải nhiệt
5. Chọn bơm, vị trí lắp và đường ống
Chương 4: Điều khiển 
1. Điều khiển tắt mở
2. Điều khiển công suất
3. Điều khiển nước cấp
4. Xử lý nước tháp
Chương 5: Hoạt động của tháp và bảo trì 
1. Vận hành tháp
2. Bảo trì tháp
3. Xử lý lỗi