ANTDEMY
Shares

IN-HOUSE TRAINING

Shares

process-01Phân tích nhu cầu

Phân tích nhu cầu huấn luyện (TNA) thường thực hiện nhằm xác định những khía cạnh cần được huấn luyện và đồng thời xác định mục tiêu của chương trình huấn luyện. Trong trường hợp cần thiết, ANTDEMY sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện TNA. Chúng tôi xác định nhu cầu huấn luyện của khách hàng bằng cách sử dụng các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn chuyên sâu, tập trung nhóm và quan sát.

Ban quản lý của Quý công ty sẽ phải hợp tác chặt chẽ với ANTDEMY và cho phép tư vấn viên của chúng tôi có được thông tin của công ty để tổ chức TNA thành công

process-02Phát triển chương trình

Để thiết kế chương trình phù hợp với nhu cầu của Quý công ty, các chuyên gia phát triển chương trình của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với ban quản lý cấp cao của Quý công ty nhằm đảm bảo nắm bắt nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Và làm việc với các chuyên gia để biên soạn nội dung phù hợp nhất nhằm giải quyết các mục tiêu huấn luyện.

process-03Huấn luyện

Chương trình huấn luyện sẽ được đảm trách bởi giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đầu ngành với tôn chỉ “We don’t teach. We coach”.

process-04Đánh giá sau huấn luyện

Khách hàng có thể tự tổ chức thực hiện đánh giá sau huấn luyện hoặc nhờ ANTDEMY tổ chức thực hiện. ANTDEMY sẽ dùng các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn và tập trung nhóm, quan sát để tổ chức đánh giá sau huấn luyện.

Tư vấn : 0906657379 - 028 2220 7373 Mr Tân

Email : training@antdemy.vn