ANTDEMY
Shares

Tải ebook

Shares

Cảm ơn bạn đã yêu cầu download Bộ Ebook chuyên ngành kỹ thuật bạn có thể bấm vào bất cứ link nào bên dưới hoặc bấm vào ảnh để download và xác nhận email: 

 DOWNLOAD NGAY

Xin vui lòng phản hồi lại email này để tôi biết rằng bạn đã nhận được tài liệu. Đơn giản chỉ cần "OK, đã nhận. Thanks. Cảm ơn. Đã nhận...." như vậy là chúng tôi sẽ biết.

Trong tài liệu này bạn sẽ nhận được:

  • Ebook Tổng quan hệ thống đường ống công nghệ
  • Ebook 5000 Từ vựng Tiếng anh chuyên ngành điện 
  • Ebook Hướng dẫn học phần mềm PDMS
  • E-book hướng dẫn thiết kế hệ thống MEP ứng dụng Revit 
  • E-book hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC
  • E-book mô phỏng công nghệ ứng dụng Aspen Hysys
  • E-book Instrument and control

… và NHIỀU hơn thế!

Hãy xem nó ngay bây giờ!

 DOWNLOAD NGAY