Download Miễn Phí

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEC

TÀI LIỆU NÀY SẼ GIÚP BẠN HỆ THỐNG ĐƯỢC CÁC KIẾN THỨC VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN

TÀI LIỆU NÀY SẼ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ CHO BẠN!

DÀNH CHO KỸ SƯ ĐIỆN

Đặc biệt là các kỹ sư điện làm công tác thiết kế, thực hiện, giám sát hoặc bảo trì trong lĩnh vực lắp đặt điện tương hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của hội đông kỹ thuật điện quốc tế IEC

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHO CẢ KỸ SƯ VỀ ĐIỆN - VIỄN THÔNG

Có hơn 10 000 chuyên gia thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, chính phủ, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm, các học viện và nhóm khách hàng tham gia vào công việc tiêu chuẩn hóa của IEC.

NỘI DUNG CHUYÊN SÂU VÀ BỔ ÍCH

Nội dung của cuốn sách này đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn trong lĩnh vực lắp đặt trang thiết bị điện: từ giới thiệu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đến thông số và tính năng máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện, phương pháp tính toán, thiết kế các sơ đồ cấp điện đảm bảo yêu cầu về tin cậy

NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

Cuốn ebook này còn đem đến kiến thức về những lĩnh vực cần thiết trong việc bảo vệ chống bị điện giật và bảo vệ chống các hư hỏng có thể xảy ra đối với những phần tử khác nhau trong lưới điện, đặc biệt là lưới điện hạ áp và trong các công trình dân dụng

Nội dung của cuốn sách này đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn trong lĩnh vực thiết kế và lắp đặt trang thiết bị điện : từ giới thiệu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đến thông số và tính năng máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện, phương pháp tính toán, thiết kế các sơ đồ cấp điện đảm bảo yêu cầu về tin cậy."

Vũ Đức Quyền 
IEC Engineering

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEC

© Copyright 2017 ANTDEMY