Download Miễn Phí

EBOOK INSTRUMENT & CONTROL TỪ ANTDEMY - EN

Tài liệu được biên soạn cho lớp học IC tại Ant Academy, được chỉnh sửa và hoàn thiện sau mỗi khóa đào tạo

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BỘ TÀI LIỆU!

Thiết kế ebook này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian tự mày mò

  • Control loop and instrument drawings
  • General concept of measurement
  • Temperature measurement
  • Level measurement
  • Flow Measurement
  • Control valve and actuators
  • Hazardous Area classification and Explosion Protection
  • BPCS-SIS-FGS

Đây là một tài liệu rất hay giúp cho cả những người ngoại đạo như mình hiểu thêm nhiều kiến thức của kỹ sư IC.

ĐỌC TÀI LIỆU BẢN TIẾNG ANH cũng giúp mình trau dồi thêm nhiều từ vựng chuyên ngành mà bình thường mình đọc không hiểu lắm."

Tan Nguyen Van Founder Antdemy

DOWNLOAD BOOK INSTRUMENT & CONTROL TỪ ANTDEMY - EN

© Copyright 2018 Ant Academy