ANTDEMY
Shares

Dự án EPC và tổng thầu EPC

Shares

EPCI bao gồm: Thiết kế (Engineering) – Mua sắm (Procurement) – Thi công (Construction) – Lắp đặt và chạy thử (Installation).

  • Bộ phận thiết kế có nhiệm vụ chuẩn bị các bảng thống kê, yêu cầu kỹ thuật, các bảng dữ liệu của tất cả các thiết bị, vật liệu; và phát hành tất cả các bản vẽ cần thiết để có thể thi công tại công trường.
  • Bộ phận mua sắm có nhiệm vụ mua sắm tất cả các thiết bị và vật liệu dựa trên danh sách và các đặc điểm kỹ thuật do bộ phận thiết kế đưa ra.
  • Bộ phận thi công sẽ chế tạo và lắp đặt tất cả các thiết bị và vật liệu đã được mua bởi bộ phận mua sắm dựa trên các bản vẽ thi công do bộ phận thiết kế phát hành.
  • Bộ phận lắp đặt ngoài khơi có nhiệm vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các thiết bị và bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng.

 

Leave a Comment: