FAQ - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares

FAQ

Shares

F​​​​​aq

Q. “Học ở ANTDEMY có gì khác biệt?”

Q. “Tài liệu học bằng tiếng anh hay tiếng việt?”

Q. “Làm sao để tôi được cấp chứng nhận khi hoàn thành khóa học?”

Q. “Kết thúc khóa học khi nào tôi nhận được chứng nhận ?”

Q. “Liệu tôi có áp dụng được những gì mình học được?”

Q. “Học xong học viện có xin việc cho tôi làm không?”

Q. “Tôi có được hỗ trợ sau khi học?”

Q. “Tôi có được học lại để cập nhật thêm kiến thức không?”

Q. “Ngoài đào tạo Antdemy có hoạt động gì khác không?”