ANTDEMY
Shares
Shares
  • ABOUT ANTDEMY

  • OUR STORY

  • MISSION & VISION

  • WHY CHOOSE US

ABOUT ANTDEMY

Công ty TNHH ANTDEMY là công ty chuyên về tư vấn nhân sự và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật được thành lập năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp giải pháp nhân sự tập trung trong lĩnh vực công nghiệp: Dầu khí, Năng lượng, Sản xuất, Công trình ngoài khơi. ANTDEMY được thành lập với vai trò kết nối đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ sư để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội  thông qua việc cung cấp các khóa học ngắn hạn cho các đối tượng khối ngành kỹ thuật (Public training) và gói dịch vụ đào tạo theo yêu cầu cho nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật (In-house training). Năm 2018, ANTDEMY triển khai cung cấp thêm dịch vụ tuyển nhân sự kỹ thuật cho các tập đoàn, nhà máy và công ty trong các ngành thế mạnh (sản xuất, dầu khí, năng lượng).