Giới thiệu - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares
Shares
  • WHY CHOOSE US

WHY CHOOSE US

Training service

  • Trainer trên 10 năm kinh nghiệm và hiện đang làm việc tại các công ty nước ngoài, hoặc có yếu tố nước ngoài
  • Được cấp Giấy chứng nhận sau mỗi khóa học
  • Môi trường đào tạo thực tế và chuyên nghiệp
  • Nội dung các khóa học xây dựng bám sát các tiêu chuẩn quốc tế ASME/ANSI, API, ASTM, TCVN
  • Tài khoản thành viên có thể truy cập online mọi nơi mọi lúc
  • Hỗ trợ thông tin việc làm chất lượng với cộng đồng kết nối hơn 1000 kỹ sư trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật mũi nhọn của Việt Nam