Giảng viên - Trainer - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares

Giảng viên – Trainer

Shares

Giảng viên mời giảng tại ANTDEMY từ senior engineer, 80% kỹ sư tham gia giảng dạy có trên 10 năm kinh nghiệm trong ngành, nghề đào tạo liên quan đến nội dung khóa đào tạo.

Giáo trình và bài giảng, thực hành được thiết kế phù hợp với lĩnh vực ngành nghề của công ty