ANTDEMY
Shares

ANTDEMY HÀNH TRÌNH 2019 – HÀNH TRÌNH KẾT NỐI

Shares

Năm 2019 là một năm đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của Antdemy trên chặng đường thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng kỹ sư Việt.
Chúng tôi tin rằng kỹ sư Việt luôn có cơ hội để phát triển và Antdemy sẽ là nơi "Nâng tầm kỹ sư Việt - kết nối thành công"

Cùng ANTDEMY nhìn lại hành trình một năm vừa qua

Các sự kiện chính trong năm 2019

Để thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng kỹ sư Việt, trong năm qua Antdemy đã và đang tích cực tổ chức các sự kiện hướng nghiệp, các hội thảo về kỹ thuật và tham gia bảo trợ truyền thông cho các sự kiện hỗ trợ sự phát triển và gắn kết giữa kỹ sư với nhau và kỹ sư với doanh nghiệp.

Tư vấn và hướng nghiệp tại các trường đại học tại TP HCM như Bach Khoa Career Fair 2019

Leave a Comment: