ANTDEMY
Shares

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Autocad Plant 3D

Shares

Tạo và thiết lập các thông số cơ bản của dự án trên phần mềm Cad plant 3D
Tạo và hiệu chỉnh thư viện vật tư theo Specs của dự án, 3D Admin
Modeling 3D phần cấu trúc, thiết bị.
Tạo và add các Nozzles và các đầu chờ của hệ thống đường ống
Routing Piping bằng phần mềm, thêm và hiệu chỉnh các components trên phần mềm theo Cataloges bằng Cad plant 3D
Truy xuất M.T.O và quản lý vật tư dự án, bóc ID mối hàn Xuất và tạo bản vẽ Piping Layout từ mô hình 3D Các loại Supports và cách bố trí Support cho hệ thống đường ống Xuất và edit bản vẽ Isometric, phân biệt Shop weld, Field weld, Field Fit weld và ứng dụng chia Spool trên bản vẽ Isometric.

Hướng dẫn cài đặt Autocad Plant 3D bản quyền - bản học tập

Khóa học Autocad Plant 3D - online 0906657379

Đào tạo và hỗ trợ thi chứng nhận của hãng 0906657379

Leave a Comment: