ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Software »

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Pv elite 2019 – học tập

Shares

PV Elite cung cấp cho các kỹ sư, người thiết kế, người dự toán, các nhà xây lắp và người khảo sát một giải pháp phù hợp với các yêu cầu thiết kế bồn áp lực và thiết bị trao đổi nhiệt.

Với tính năng thân thiện với người sử dụng. Đây là một giải pháp hoàn hảo  cho công việc đòi hỏi việc tính toán phải được bắt đầu một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp đưa ra các con số tính toán đáng tin cậy theo tiêu chuẩn an toàn.

Phần mềm cũng cho phép đánh giá lại khả năng làm việc của các bồn đang hoạt động. PV Elite còn cho phép xem xét, đánh giá lại toàn bộ bồn áp lực. Phần mềm giúp xác định chiều dày bồn theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu phân tích ứng suất cho tháp đứng, bồn ngang và thiết bị trao đổi nhiệt. Người dùng cũng có thể phân tích, đánh giá cho từng cấu kiện.

Pv elite 2019 có nhiều cập nhật mới đặt biệt cho bộ tiêu chuẩn ASME

Các bạn xem video hướng dẫn cài đặt, và tải phần mềm (bản học tập) để sử dụng

PV Elite – Giải pháp phân tích, tính toán bồn bể - ANTDEMY says

[…] Hướng dẫn cài đặt phần mềm Pv elite 2019 – học tập […]

PV Elite – Giải pháp phân tích, tính toán bồn bể - Ant Academy says

[…] Hướng dẫn cài đặt phần mềm Pv elite 2019 – học tập […]

Comments are closed