ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
Shares

KHÓA HỌC INHOUSE

Là hình thức ANTDEMY điều phối giảng viên là các chuyên gia trong ngành đến giảng dạy tại công ty khách hàng tùy theo mong muốn và yêu cầu của công ty. Trước khi tiến hành giảng dạy, chúng tôi sẽ thực hiện 4 bước trong quy trình: 

  1. Nhận và phân tích nhu cầu
  2. Phát triển chương trình,
  3. Đào tạo 
  4.  Huấn luyện và đánh giá sau đào tạo.

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THAM KHẢO

1.        Fundamental of the offshore energy industry: 3 days

2.       Oil refinery overview: 3-5 days

3.       Reading and understanding P&ID and PFD: 3-5 days

4.       Gas plant: 3-5 days

5.       Equipment selection in oil and gas: 3 days

6.       Storage, Transmission oil and gas: 3days

7.       CNG, LNG Technologies: 2 days

8.       Piping and Valve: 3 days

9.       Petrolchemical overview: 2 days

10. Process design 5 days

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: (028) 2220 7373 / Hotline: 0906 657 379

Email: training@antdemy.vn