ANTDEMY
Shares

Aspen Hysys Simulation Advanced

Shares

Chương trình đào tạo Cao cấp về sử dụng và vận hành phần mềm Hysys Ver. 7.1

Thời lượng: 3 ngày

Học phí: 5.900.000 Đ (nếu đăng ký cả 2 level 1 và 2 học phí còn 9.999.000 Đ)

Thời gian: NA

 Bài 1. Getting Started

Bài 2. Propane Refrigeration Loop

Bài 3. Refrigerated Gas Plant

Bài 4. NGL Fractionation Train

Bài 5. Oil Characterization

Bài 6. Gas Gathering

Bài 7. 2 Stage Compression

Bài 8. Acid Gas Sweetening with DEA

Bài 9. Natural Gas Dehydration with TEG

Bài 10. Oil Stabilization with Optimization