ANTDEMY
Shares

Gas processing and equipment

Shares

Giới thiệu

Hình thức quản lý mới – EPC và những thay đổi trong việc triển khai dự án

EPC là các chữ viết tắt của Engineering -Procurement of Goods – Construction.

Khái niệm này được hiểu là trong cùng một gói thầu, một hợp đồng, nhà thầu được giao thực hiện cả ba nội dung công việc: tư vấn (ví dụ: khảo sát, thiết kế, giám sát), mua sắm hàng hóa mà cụ thể là vật tư, thiết bị cho dự án và thi công xây lắp công trình.

EPC là một hình thức giao cho cùng một nhà thầu vừa thiết kế vừa thi công xây lắp (Design Build – DB), khác với cách tiếp cận truyền thống, tức là thiết kế xong mới chọn nhà thầu thi công (Design – Bid – Build).

Vậy kỹ sư công nghệ Process Engineer làm gì trong dự án?

✓ Lên kế hoạch và thiết kế cơ bản cho các nhà máy công nghệ: xây dựng sơ đồ công nghệ (PFD), sơ đồ công nghệ chi tiết (P&ID); thiết kế cơ bản các thiết bị như bơm, máy nén, tháp, thiết bị trao đổi nhiệt, bồn (bể) chứa, v.v., và thiết kế hệ thống cứu hỏa.

✓Hỗ trợ việc khảo sát công trường, xây dựng và vận hành hoạt động của các nhà máy

✓Tư vấn thiết kế cho HSE (Health and Safety Executive), bao gồm cả việc đánh giá an toàn

✓Kiểm soát và quản lý dự án

✓Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Công nghệ: Hóa dầu, Lọc hóa dầu, Thiết bị dầu khí, Hóa dầu, Hóa thiết bị

Giảng viên

Lê Bá Hùng - Technip Vietnam ( Process manager )

Lê Văn Dương - Process Senior

Nguyễn Thế Thịnh - Process Senior

Nội dung chính


Chương

Tên chương/bài

Thời lượng dự kiến

1

Hydrocacbon characteristic

 

1.1

Physical properties of Hydrocacbon

 

1.2

Phase envelope, condensate. Application for phase envelope in gas processing and gas transporting.

 

2

Dehydrate

 

2.1

Water content in gas pipeline

 

2.2

Gas hydrate, hydrate solution.

 

2.3

MEG/TEG injection system

 

2.4

Main factors which has an impact on Glycol injection system and Glycol quantity control.

 

3

Separator and Pressure Vessel

 

3.1

Classification, structure and principle of separator, pressure vessel

 

3.2

Sizing for popular separator

 

3.3

Selection of inside parts in separator such as : inlet device, packing.

 

4

Heat Exchanger

 

4.1

Classification, Structure, application for heat exchanger (AirCooler, Shell & tube…)

 

4.2

Factors which has impact on efficiency of heat exchanger ( Material, fluid inside,..)

 

5

Pipe and others

 

5.1

Identification of load capability (Stress analysis), transporting capability Standard (ASME/API) about size, working pressure for piping system, flange and others.

 

6

Pump

 

6.1

Classification, Structure, application for Pump (Centrifugal pump, piston pump)

 

6.2

Pump datasheet

 

6.3

 

How operating conditions affecting to pump efficiency

 

6.4

Identification of pump capacity

 

7

Turbine & Compressor

 

7.1

Classification, Structure, application for gas turbine

 

7.2

Operating procedure for gas turbine

 

7.3

Classification, Structure, application for compressor.

 

7.4

How operating conditions affecting to compressor efficiency

 

7.5

Compressor datasheet

 

7.6

Compressor capacity

 

7.7

Surge anti-Surge.

 

8

Valve

 

8.1

Classification, Structure, application for valve ( Check valve, gate valve, ball valve, needle valve, control valve,…)

 

Số giờ

 

25 giờ

THÔNG TIN

Hồ Chí Minh: 

Vũng Tàu: 19,20,26/9

(Lịch học chi tết liên hệ)

6.900.000 Đ


Đăng kí sớm để được ưu đãi


Khóa học liên quan