ANTDEMY
Shares

Process PFD and PID

Shares

Đối tượng khóa học

Sinh viên ngành hoá, cơ khí, dầu khí và các ngành liên quan đến công trình công nghệ có định hướng làm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các công trình nhà máy, dầu khí, giàn khoan, tàu trong tương lai.

Kỹ sư công nghệ, kỹ sư hoá dầu, kỹ sư dầu khí, kỹ sư giám sát công trình công nghiệp ( nhà máy, giàn khoan, tàu ), kỹ sư vận hành / bảo trì trong nhà máy, công trình công nghiệp liên quan đến công nghệ

Mục tiêu khóa học

 • Identify the three main drawing types used by process operations personnel in the Oil and Gas Industry
 • Explain why drawings use standardized codes and symbols
 • Understand the technical term to be used in the P&ID
 • To read, understand, use a P&ID legend (list and types of symbols used).
 • To produce clear and understandable PFD and P&ID while applying Good Engineering Practices.
 • To identify any breach with regard to these practices on existing P&IDs any breach with regard to these practices.
 • To participate efficiently in a P&ID review

Nội dung chính


Getting started

 • Introduce: Instructor, Trainees
 • Course objective
 •  Before you begin…
 • When you finish…
 • Course assessment.
 • Course outline.

Introduction to P&ID and PFD (Block Flow Diagram)

 • Preparation Sequence of PFD
 •  Definition of BFD
 • Given a BFD the learner will be able to identify the purpose of that BFD according to their student guide by answering 4 out of 5 questions.
 • Discussion
 • Trainer makes the conclusion

Introduction to P&ID and PFD (Process Flow Diagram)

 • Definition of PFD
 • Given a PFD the learner will be able to identify the purpose of that PFD according to their student guide by answering 4 out of 5 questions.
 • Trainer shows slide to explain: Stream numbering and drawing, Stream information, Equipment information.

Break-time

Introduction to P&ID and PFD (Process Flow Diagram)

 • Discussion
 • Trainer makes the conclusion

Introduction to P&ID and PFD (Piping and Instrumentation drawing)

 • Definition of P&ID
 • Given a P&ID the learner will be able to identify the purpose of that P&ID according to their student guide by answering 4 out of 5 questions.
 • What kinds of information are on a P&ID?
 • The Title Block
 • The Main Drawing
 • Relative Size of Symbols
 • Relative Position of Symbols
 • Connecting Lines
 • Direction of Process Flow
 • Line Schedules
 • Line Schedule Number
 • Flowing FROM and TO
 • Pipe Description
 • Equipment Descriptions
 • Issue Descriptions
 • Notes
 • Zone Numbers

Lunch time

Technical term definition

 • Trainer gives all technical term definition to be applied for P&ID.
 • Trainer gives example for each technical term to be used in P&ID.

Break-time

Technical term definition (cont.)

 • Discussion

Why the symbol is used for P&ID?

 • Trainer shows an example about Temperature Process control.

Valve and Equipment symbols

 • Valves 
 • Valve Identification Numbers
 • How are valves controlled?
 • Manual Valves
 • Actuator Symbols for Valves
 • Pumps and Compressors 
 • Pumps
 • Compressors
 • Identification Numbers
 • Heat Exchangers 
 • Other Symbols
 • Fittings
 • Steam Traps

Day 2

Vessel symbols

 • Example of a Special Numbering System
 • Size and Shape
 • Associated Equipment
 • Nozzles
 • Storage Vessels
 • Reactor Vessels
 • Distillation Columns

Instrument

 • Why instruments and control are loops important?
 • Instrument Identification
 • Identifying Instrument Function
 • Why are control loops important?
 • Describing Functions of Instruments in a Control Loop
 • Interlocks

Line Designations

 • Piping
 • Example Line Label
 • Tracing and Insulation
 • Instrument Lines
 • Identifying Where a Process Stream Begins
 • Tracing a Process Stream

Break-time

Exercise

 • Trainer gives a system then the trainees building a P&ID.
 • Discussion

Lunch time

Title Block

 • Trainer shows a title block to explain the purpose of it: the drawing title, drawing type, drawing number (sheet reference number), and sheet number, revision will be found here.

Line number

 • Trainer explains how to name a line number in P&ID.
 • Given a P&ID the learner will be able to identify the purpose of line number.

Line legend

 • Trainer presents all line legend to be applied on P&ID for NSRP.
 • Given a P&ID the learner will be able to identify the purpose of line legend.
 • Discussion

Line Change Attributes

 • Trainer shows all line change attributes to be applied on P&ID for NSRP.
 • Given an example the learner will know the purpose of line change on P&ID.
 • Discussion

Equipment data box

 • Trainer explains the important role of equipment data box.
 • Discussion

Piping

 • The size, service, line number, pipin g material specification, insulation and tracing requirements shall be indicated for each line on the P&ID.
 • Requirements for slope, gravity, no pockets, symmetrical piping etc. shall be stated.
 • Given examples
 • Normal position of spectacle blind, ring spacer and spacer blind shall be shown on the
 • P&IDs. Actual type ,i.e. spectacle blind, ring spacer and spacer blind, will be selected
 • by Piping Engineer

Break-time

Valves arrangement

 • Trainer shows valve arrangement on the P&ID.
 • Given examples the learner will be understand the purpose of each valve on the P&ID.

Equipment arrangement

 • Trainer explains each equipment shown on the P&ID following the rule.
 •  Given an example and ask the trainee how to present it on the P&ID.
 • Discussion

Line class break point

 • The line class break point is shown on the P&ID following the piping class, piping material.
 • Discussion

Summary and review

Day 3

System P&ID of NSRP

 • Trainer introduces system P&ID of Sample Project.

Read CDU P&ID

 • Given CDU P&ID at Sample Project the trainee will be able to read, understand and analyze CDU.
 • Discussion

Read LPG P&ID

 • Given LPG P&ID at Sample Project the trainee will be able to read, understand and analyze LPG system.
 • Discussion

Thông tin về khóa học Public

Lịch học dự kiến

Trực tuyến Zoom: Học tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 (tháng 9) [Có record xem lại video khóa học, tham gia group kín zalo lớp]

Vũng Tàu: NA

HCM: NA

Lưu ý: Học viên đăng ký khóa học sẽ được học tất cả các lịch học do ANTDEMY tổ chức, không giới hạn số lần học và hình thức học trong 12 tháng từ khi đăng ký khóa học.

*Doanh nghiệp liên hệ báo giá: training@antdemy.vn (Mr Tân) - 0906657379

ƯU ĐÃI

01
Days
03
Hours
23
Minutes
00
Seconds

Học phí

6.900.000đ

5.999.000 Đ

Lưu ý đăng ký và thanh toán:
- Học viên vui lòng kiểm tra email xác nhận hoàn thành học phíthông báo link học trực tuyến (ID, mật khẩu), sau khi chuyển khoản thành công (thông thường mất 10-30 phút)

- Trường hợp sau khi thanh toán, nếu học viên chưa nhận được email xác nhận, vui lòng liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ (0906657379 - 24/7)


Khóa học liên quan