ANTDEMY
Shares

Process Safety

Shares

Giới thiệu

Phần 1 : Introduction Process Safety
- Giới thiệu về hệ thống an toàn công nghệ - Vì sao hệ thống an toàn công nghệ đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp và làm sao áp dụng vào sản xuất - Tổng quan về nội dung của từng yếu tố để xây dựng hệ thống an toàn công nghệ

Phần 2 - Management of Change
- Giới thiệu Hệ thống quản lý sự thay đổi trong công nghệ sản xuất- Cách xây dựng hệ thống quản lý sự thay đổi trong công nghệ sản xuất- Thảo luận trường hợp thực tế

Phần 3 - Fundamentals of Process Hazard Analysis
- Giới thiệu các công cụ phân tích mối nguy trong công nghệ hay còn gọi là đánh giá rủi ro trong công nghệ

- Thực hành công cụ phổ biến phân tích mối nguy trong công nghệ sản xuất: What-if, HAZOP, Fault-Tree Analysis

Đối tượng khóa học

Sinh viên khối kỹ thuật (cơ khí, hóa chất, an toàn,sản xuất) có định hướng làm việc liên quan đến các hệ thống sản xuất có sử dụng hóa chất (dầu khí, thực phẩm, giấy, hương liệu mỹ phẩm,..).

Chuyên viên an toàn, trưởng / phó phòng HSE.Kỹ sư thiết kế nhà máy, Kỹ sư vận hành, Kỹ sư bảo trì

Mục tiêu khóa học

- Hiểu rõ bản chất về an toàn công nghệ .- Nắm được những yếu tố yêu cầu để xây dựng hệ thống an toàn công nghệ cho nhà máy, xưởng sản xuất- Biết được các tiêu chuẩn trên thế giới liên quan đến an toàn công nghệ

- Hiểu rõ bản chất về an toàn công nghệ .- Nắm được những yếu tố yêu cầu để xây dựng hệ thống an toàn công nghệ cho nhà máy, xưởng sản xuất- Biết được các tiêu chuẩn trên thế giới liên quan đến an toàn công nghệ

- Áp dụng công cụ PHA cho công việc đánh giá rủi ro liên quan đến công nghệ sản xuất

Nội dung chính

Phần 1 - Introduction Process Safety

1. Overview: process safety v.s. occupational safety
2. Case study: Heat exchanger explosion
3. Introduction to Process Safety Management of OSHA
4. Process Knowledge
5. Process Hazard Analysis
6. Operating Procedures
7. Process Equipment Integrity
8. Training of Personnel & Employee Participation
DAY 2
9. Work Permit System
10. Emergency Planning & Response
11. Management of Change
12. Pre-startup Safety Review (PSSR)
13. Incident Investigation
14. Audit
15. Final Test
Total 4 hours

Phần 2 - Management of Change

DAY 1
1. Why is MOC required?
2. Types of Changes
3. Case 1 : Permanent MOC for process improvement
4. Roles & Responsibilities
DAY 2
5. MOC Flow chart
6. Case 2: Temporary MOC for process modification
7. Cost Benefit Analysis
8. Review
9. Final Test
Total 4 hours

Phần 3 - Fundamentals of Process Hazard Analysis

DAY 1
1. Overview: Process Hazard Analysis
2. Risk assessment discussion
3. Introduction to Process Hazard Analysis Techniques
4. What- if Technique & Exercise
5. HAZOP Technique
DAY 2
9. HAZOP exercise
10. Introduction to Layer of Protection Analysis
11. Fault-Tree Analysis
12. Review
15. Final Test
Total 4 hours

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

0906657379 (Mr Tân), tan@antdemy.vn