ANTDEMY
Shares
 • You are here:
 • Home »

Lập kế hoạch sản xuất

Shares

MỤC TIÊU KHÓA HỌC


Sau khi tham gia khóa học, người tham gia sẽ:

– Hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất

– Nắm được quy trình lập kế hoạch sản xuất

– Nắm được phương pháp điều độ sản xuất

– Hiểu được các nguồn lực ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất

– Được trang bị các công cụ cơ bản trong lập kế hoạch sản xuất


NỘI DUNG CHÍNH


Phần 1: Tổng quan kế hoạch sản xuất

  – Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất

  – Khi nào sử dụng phương thức Planning (Hoạch định) và Scheduling (Kế hoạch)?

  – Các yếu tố cần lưu ý khi lập kế hoạch sản xuất

  – Những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch sản xuất


Phần 2: Quy trình lập kế hoạch sản xuất

  – Quy trình lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

  – Các thông tin cần có trong kế hoạch sản xuất

  – Những lưu ý trong từng bước của kế hoạch sản xuất


Phần 3: Điều độ kế hoạch sản xuất

  – Các thông tin đầu vào cần có khi nhận đơn hàng sản xuất

  – Hệ thống Pull – Push (Kéo – Đẩy) trong lập kế hoạch sản xuất

  – Công cụ sắp xếp thứ tự ưu tiên trong điều độ sản xuất

  – Những lưu ý trong điều độ sản xuất


Phần 4: Các nguồn lực trong kế hoạch sản xuất


 – Nguồn nhân lực

 • Định mức nguồn nhân lực cần có trong kế hoạch sản xuất
 • Tối ưu nguồn nhân lực
 • Vượt qua những rủi ro có thể xảy ra đối với nguồn nhân lực trong kế hoạch sản xuất

  – Máy móc, thiết bị

 • Tính toán hiệu suất máy móc, thiết bị
 • Các nguyên tắc trong bố trí máy móc, thiết bị hiệu quả
 • Vượt qua những rủi ro có thể xảy ra đối với máy móc, thiết bị trong kế hoạch sản xuất

  – Nguyên vật liệu

 • Tính toán nguyên vật liệu đầu vào
 • Tính toán mức tồn kho an toàn
 • Vượt qua những rủi ro có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu trong kế hoạch sản xuất


Phần 5: Các công cụ trong lập kế hoạch sản xuất

  – Gantt

  – Perth

  – Pivot table trong Excel


(*) Nội dung trên có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ John&Partners để được tư vấn.