ANTDEMY
Shares

Lễ tốt nghiệp Antdemy Graduation Day

Shares

“Antdemy Graduation day” là ngày ” Lễ tốt nghiệp ” cho các bạn học viên đã hoàn thành khóa đào tạo tại Ant Academy và xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra năng lực tại Antdemy trong suốt khóa đào tạo.

Các hoạt động trong một buổi “Antdemy Graduation day” bao gồm

  1. Phát biểu từ đại diện Antdemy
  2. Trao chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành và vượt qua các bài kiểm tra năng lực tại  Ant Academy
  3. Networking : Đây là một hoạt động rất sôi nổi và được các học viên rất ủng hộ. Các kỹ sư đi làm có thể trao đổi name card với nhau, hoặc giao lưu và xin thông tin của nhau để giữ liên lạc, hỗ trợ nhau về công việc cũng như các khía cạnh của cuộc sống.

Mỗi buổi “Antdemy Graduation day ” đều có sự tham gia của các anh chị kỹ sư trong cộng đồng ” Cựu học viên các khóa ”  đang làm việc tại các doanh nghiệp tới giao lưu và chia sẻ. Bên cạnh đó còn có cả những anh chị nhân sự, những anh chị kỹ sư và mentor tham gia định kỳ 4 tháng 1 lần.

Leave a Comment: