ANTDEMY
Shares

QHSE

Shares

Giới thiệu

Thời lượng: 04 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý tích hợp và thực hiện được các quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá tích hợp trong một chu kì đánh giá. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho học viên các biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn của ISO 9001:2008, 14001:2004 và 18001:2007

NỘI DUNG CHÍNH

– Khái quát về các yêu cầu của ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004 và ISO 18001:2007. So sánh ba tiêu chuẩn

– Mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ

– Cách thức lập kế hoạch đánh giá, tìm hiểu phạm vi đánh giá, lập checklist chuẩn bị cho quá trình đánh giá

– Các phương pháp tiếp cận quá trình bao gồm xác định các quá trình, các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình, đầu vào & đầu ra của quá trình, cách thức tiếp cận quá trình hiệu quả

– Các nguyên tắc về thu thập bằng chứng khách quan, bằng chứng của sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 9001, ISO 14001, 18001 và hệ thống quản lý tích hợp của công ty

– Định nghĩa, phân loại các điểm không phù hợp

– Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá nội bộ

– Cách thiết lập & báo cáo kết quả đánh giá bao gồm các kết luận về không phù hợp & điểm nhận xét

– Thông tin liên lạc trong quá trình đánh giá & kỹ năng trao đổi thông tin

– Quy trình cải tiến sau đánh giá

– Xây dựng & thực tập một chương trình đánh giá nội bộ cụ thể

– Bài tập và thảo luận

Thông tin về khóa học trực tuyến

TUẦN LỄ VÀNG
NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI

Lịch sắp khai giảng

Vũng Tàu: Liên hệ xếp lớp

Zoom trực tuyến: Liên hệ xếp lớp

Hồ Chí Minh: Liên hệ xếp lớp

01
Days
03
Hours
23
Minutes
00
Seconds

Học phí

6.900.000đ

5.999.000 Đ

Lưu ý:
- Học viên vui lòng kiểm tra email xác nhận hoàn thành học phíthông báo link học trực tuyến (ID, mật khẩu), sau khi chuyển khoản thành công (thông thường mất 10-30 phút)

- Trường hợp sau khi thanh toán, nếu học viên chưa nhận được email xác nhận, vui lòng liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ (0906657379 - 24/7)


Khóa học liên quan