ANTDEMY
Shares

Hr – Intern

Shares

Mô tả công việc chi tiết:

– Hỗ trợ và tổng hợp yêu cầu tuyển dụng, thực hiện các công việc liên quan đến các phòng
ban.
– Sắp xếp, phân loại giấy tờ.
– Đăng tin và tiếp nhận hồ sơ ứng viên, tham gia sàng lọc hồ sơ, hỗ trợ phỏng vấn, phỏng
vấn các vị trí tuyển dụng.
– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu:
– Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Q uản Trị Nhân Lực.
– Kỹ năng giao tiếp khéo léo, tư duy nhanh nhạy.
– Có khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề logic, khoa học.
– Chịu khó học hỏi, tiếp thu.
– Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
– Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: word, excel, powerpoint.

Thời gian:
– Tùy theo lịch học, làm theo buổi ít nhất 4h/ngày hoặc 8h/ngày (8h00-12h00 và 13h30-
17h30).
– Thời gian thực tập : 2 tháng.

Quyền lợi:
– Hỗ trợ lương (tùy vào thời gian và hiệu quả công việc
– Hỗ trợ dấu thực tập và số liệu báo cáo thực tập.