ANTDEMY
Shares
Shares

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Hình thức quản lý mới – EPC và những thay đổi trong việc triển khai dự án

EPC là các chữ viết tắt của Engineering -Procurement of Goods – Construction.

Khái niệm này được hiểu là trong cùng một gói thầu, một hợp đồng, nhà thầu được giao thực hiện cả ba nội dung công việc: tư vấn (ví dụ: khảo sát, thiết kế, giám sát), mua sắm hàng hóa mà cụ thể là vật tư, thiết bị cho dự án và thi công xây lắp công trình.

EPC là một hình thức giao cho cùng một nhà thầu vừa thiết kế vừa thi công xây lắp (Design Build – DB), khác với cách tiếp cận truyền thống, tức là thiết kế xong mới chọn nhà thầu thi công (Design – Bid – Build).

Vậy kỹ sư công nghệ Process Engineer làm gì trong dự án?

✓ Lên kế hoạch và thiết kế cơ bản cho các nhà máy công nghệ: xây dựng sơ đồ công nghệ (PFD), sơ đồ công nghệ chi tiết (P&ID); thiết kế cơ bản các thiết bị như bơm, máy nén, tháp, thiết bị trao đổi nhiệt, bồn (bể) chứa, v.v., và thiết kế hệ thống cứu hỏa.

✓Hỗ trợ việc khảo sát công trường, xây dựng và vận hành hoạt động của các nhà máy

✓Tư vấn thiết kế cho HSE (Health and Safety Executive), bao gồm cả việc đánh giá an toàn

✓Kiểm soát và quản lý dự án

✓Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Công nghệ: Hóa dầu, Lọc hóa dầu, Thiết bị dầu khí, Hóa dầu, Hóa thiết bị

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

 • Sinh viên khối kỹ thuật ( cơ khí , đóng tàu, xây dựng, hóa dầu, thiết bị dầu khí ) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống công nghệ.
 • Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế.
 • Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.
 • Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn.
 • Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.

YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC

 • Sử dụng được Autocad cơ bản
 • Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến cơ khí

SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Hiểu rõ về lĩnh vực thiết kế đường ống công nghệ
 • Tự tin đọc hiểu bản vẽ, tài liệu
 • Biết cách đọc và tự tìm hiểu sau về tiêu chuẩn thiết kếNắm bắt tổng quan về quy trình thiết kế từ giai đoạn thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết và thiết kế thi công.
 • Có kiến thức như một kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp 3-4 năm kinh nghiệm và có thể làm việc được ngay như 1 kỹ sư đường ống 1 năm kinh nghiệm.Khi làm việc trong 1 dự án, với vốn kiến thức vững chắc được đào tạo bài bản giúp bạn có khả năng bạn sẽ vượt xa các đồng nghiệp khác

GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC

 • Kỹ sư Bá Hùng 12 năm làm việc tại các tập đoàn lớn. Hiện anh đang công tác tại Technip Viet Nam 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương

Tên chương/bài

Thời lượng dự kiến

1

Hydrocacbon characteristic

 

1.1

Physical properties of Hydrocacbon

 

1.2

Phase envelope, condensate. Application for phase envelope in gas processing and gas transporting.

 

2

Dehydrate

 

2.1

Water content in gas pipeline

 

2.2

Gas hydrate, hydrate solution.

 

2.3

MEG/TEG injection system

 

2.4

Main factors which has an impact on Glycol injection system and Glycol quantity control.

 

3

Separator and Pressure Vessel

 

3.1

Classification, structure and principle of separator, pressure vessel

 

3.2

Sizing for popular separator

 

3.3

Selection of inside parts in separator such as : inlet device, packing.

 

4

Heat Exchanger

 

4.1

Classification, Structure, application for heat exchanger (AirCooler, Shell & tube…)

 

4.2

Factors which has impact on efficiency of heat exchanger ( Material, fluid inside,..)

 

5

Pipe and others

 

5.1

Identification of load capability (Stress analysis), transporting capability Standard (ASME/API) about size, working pressure for piping system, flange and others.

 

6

Pump

 

6.1

Classification, Structure, application for Pump (Centrifugal pump, piston pump)

 

6.2

Pump datasheet

 

6.3

 

How operating conditions affecting to pump efficiency

 

6.4

Identification of pump capacity

 

7

Turbine & Compressor

 

7.1

Classification, Structure, application for gas turbine

 

7.2

Operating procedure for gas turbine

 

7.3

Classification, Structure, application for compressor.

 

7.4

How operating conditions affecting to compressor efficiency

 

7.5

Compressor datasheet

 

7.6

Compressor capacity

 

7.7

Surge anti-Surge.

 

8

Valve

 

8.1

Classification, Structure, application for valve ( Check valve, gate valve, ball valve, needle valve, control valve,…)

 

Số giờ

 

25 giờ

Sự khác nhau giữa khóa - Process Equipment Design và Gas processing and equipment

Process Equipment Design : học về các thiết bị công nghệ chung trong các nhà máy, công trình công nghiệp.

Gas processing and equipment : học về công nghệ và thiết bị trong nhà máy chế biến khí