ANTDEMY
Shares

MÔ PHỎNG TĨNH ASPEN HYSYS BASIC

Shares

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Vòng đời của một nhà máy bất kỳ bắt đầu với việc xây dựng một mô hình ý tưởng (conceptual model) để xác định các thiết bị cơ bản (Basic equipment requirements) trong quy trình công nghệ. Dựa trên bản thiết kế ý tưởng này (conceptual design), chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng tĩnh (steady-state model) và tiến hành tối ưu hóa để xác định các điều kiện hoạt động (Operating conditons). Từ các điều kiện hoạt động (tức là các thông số công nghệ như lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, thành phần), chúng ta sẽ thực hiện tính toán kích thước và chi phí thiết bị (Equipment sizing and costing) cũng như ứng với từng điều kiện hoạt động trong mỗi case sẽ có chi phí năng lượng khác nhau (mỗi case có thể ứng với các sản phẩm yêu cầu khác nhau của chủ đầu tư). Sau khi hoàn thành việc mô phỏng tĩnh, chúng ta sẽ xây dựng mô phỏng động (dynamic model) để xác định các chiến lược điều khiển phù hợp (appropriate control strategies). Một khi bản thiết kế đã trở thành thực tế, thì các kỹ sư trong nhà máy có thể sử dụng những dữ liệu vận hành thực tế (actual plant data) trong việc mô phỏng lại nhà máy với mục đích: nghiên cứu phân tích an toàn (what-if analysis is to identify hazards, hazardous situations), xử lý sự cố (troubleshooting) và tối ưu hóa sản xuất (optimization).

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

  • Sinh viên khối kỹ thuật hóa ( hóa dầu, công nghệ hóa học, thiết bị hóa học ...), các bạn có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến thiết kế công nghệ , chạy thử, vận hành công nghệ trong nhà máy.
  • Kỹ sư công nghệ ( Process Engineer )
  • Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ 
  • Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.
  • Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.

YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC

  • Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến công nghệ hóa, hóa thiết bị, hóa dầu
  • Các kỹ sư khác cần đào tạo để thực hiện các công việc chuyên môn

SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BÀI 1: BẮT ĐẦU VỚI HYSYS

1. Tạo môi trường mô phỏng

2. Thêm cấu tử

3. Chọn hệ nhiệt động

4. Thiết lập dòng vật chất

5. Thiết lặp cụm thiết bị

6. Nghiên cứu các ví dụ: Case stuty

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI – EQUATIONS OF STATE

1. Phương trình trạng thái – công thức toán học

2. Xác định thể tích riêng của cấu tử tinh khiết hoặc hỗn hợp nhiều cấu tử với Hysys

3. So sánh các kết quả từ phương trình trạng thái khác nhau

4. Sử dụng case studies để phân tích tính chất

BÀI 3: THIẾT LẬP CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG HYSYS

1. Pump

2. Compressor

3. Expander

4. Heat exchanger

5. Cooler/heater/furnance

6. Separator

BÀI 4: MÔ PHỎNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CONDENSATE

1. Giới thiệu Oil Characterization trong Aspen Hysys

2. Phân tích dữ liệu thành phần cất

3. Xây dựng tháp chưng cất theo template có sẵn trong Hysys

4. Nhập các thông số tháp chưng và chạy hội tụ

BÀI 5: TỐI ƯU HÓA THÁP CHƯNG CẤT

1. Tối ưu hóa tháp chưng cất để tăng lợi nhuận

2. Sử dụng optimization mode

BÀI 6: THIẾT LẬP VAN AN TOÀN

1. Tính toán và đánh giá van an toàn trong nhà máy

2. Sử dụng Utilization để tính toán Pipe sizing và pressure drop

BÀI 7: MÔ PHỎNG THÁP TRÍCH LY LỎNG LỎNG

1. Xây dựng cụm trích ly aromatic

BÀI 8: MÔ PHỎNG NHÀ MÁY ETHANOL

BÀI 9: SPREADSHEETS VÀ CASE STUDIES

THÔNG TIN

5.000.000 Đ

Đăng kí sớm để được ưu đãi