ANTDEMY
Shares

Quản lý dự án với Primavera P6

Shares

Buổi seminar Quản lý dự án Xây dựng và Công nghiệp do ANTDEMY tổ chức thành công.

Sử dụng phần mềm QLDA chuyên nghiệp Primavera P6 R8.4 và phân tích chuyên sâu, ứng dụng vào việc lập kế hoạch/ triển khai/ giám sát & kiểm soát toàn bộ dự án một cách chuyên nghiệp.

 • Học viên sẽ được cài đặt phần mềm trong buổi đầu tiên của khóa học.
 • Phần mềm cài đặt là phiên bản mới nhất, phần mềm cài đặt trên máy tính học viên có đầy đủ chức năng sử dụng, học viên sử dụng phần mềm trong mục đích học tập và thực hành.
 • Antdemy cấp chứng nhận hoàn thành khóa ứng dụng Phần mềm QLDA Chuyên Nghiệp ORACLE PRIMAVERA P6 R15


Phần I: Tổng quát và tạo một dự án

Chủ đề 1 – Vòng đời quản lý dự án

 • Xác định năm nhóm qui trình trong chu trình vòng đời quản lý dự án.
 • Mô tả các bước bao gồm trong mỗi nhóm quá trình.

Chủ đề 2 - Tìm hiểu dữ liệu trong P6

 • Mô tả chức năng và môi trường kỹ thuật của P6 (EPPM)..
 • Mô tả cấu trúc dự án doanh nghiệp (EPS).
 • Mô tả Cấu trúc tổ chức (OBS).
 • Phân biệt giữa dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu dự án cụ thể..

Chủ đề 3 - Tổng quan và tìm hiểu giao diện phần mềm

 • Đăng nhập vào phần mềm P6 Professional.
 • Mở một dự án có sẵn.
 • Mở và điều hướng giữa các cửa sổ làm việc khác nhau.
 • Mở một giao diện làm việc có sẵn.
 • Tùy chỉnh giao diện làm việc.
 • Lưu giao diện làm việc.

Chủ đề 4 - Tạo mới một dự án

 • Tạo mới một dự án.
 • Tìm hiểu và điều hướng trong cửa sổ dự án.
 • Xem và tủy chỉnh thông tin dự án trong phần chi tiết dự án.

Chủ đề 5 - Tạo một cấu trúc phân việc WBS

 • Định nghĩa cấu trúc phân việc (WBS).
 • Tạo nhiều cấp độ của một phân cấp cấu trúc phân việc.

Chủ đề 6 – Tạo mới công việc

 • Mô tả công việc và các thành phần của nó.
 • Mô tả các loại công việc.
 • Tạo mới (thêm) một công việc.
 • Thêm một chú ý cho một công việc.
 • Thêm các bước thực hiện cho một công việc.
 • Gán những loại giá trị mã công việc đến một công việc.

==> Thực hành phần 1 – Quá trình tạo một dự án

Phần II: Chạy tiến độ dự án và quản lý dữ liệu

Chủ đề 7 – Gán lịch làm việc

 • Xác định thời gian làm việc và thời gian không làm việc.
 • Giải thích sự khác nhau giữa lịch làm việc cho tổng thể doanh nghiệp, cho riêng dự án và của nguồn lực.
 • Tạo mới lịch làm việc cho dự án.

Chủ đề 8 – Tạo mối quan hệ giữa các công việc

 • Xem sơ đồ mạng.
 • Mô tả bốn loại mối quan hệ.
 • Tạo mối quan hệ trong cửa sổ sơ đồ mạng.
 • Tạo mối quan hệ trong phần cửa sổ chi tiết công việc .

Chủ đề 9 – Lập tiến độ

 • Mô tả phương pháp đường Găng (Critical Path Method).
 • Thực hiện phương pháp tính tới và tính lùi.
 • Mô tả giá trị Floast và tác động của nó trên đường bảng tiến độ.
 • Xác định vòng lặp và công việc “đầu – cuối”.
 • Tính toán tiến độ.

Chủ đề 10 – Gán ràng buộc

 • Mô tả các kiểu ràng buộc có sẵn.
 • Cách gán ngày hoàn thành “Must Finish by” vào dự án .
 • Gán một ràng buộc Start On or After đến công việc.
 • Thêm một ghi chú đến một công việc khi đã gán ràng buộc.

Chủ đề 11 – Tạo giao diện sử dụng

 • Nhóm công việc theo một tiêu chí cụ thể.
 • Sắp xếp công việc.
 • Áp dụng một bộ lọc.
 • Tạo một bộ lọc.

Chủ đề 12 – Quản lý thư viện tài liệu dự án

 • Mô tả sự khác biệt giữa sản phẩm công việc và tài liệu tham khảo.
 • Tạo một bản ghi tài liệu.
 • Liên kết hồ sơ tài liệu đến tài liệu dự án hoặc sản phảm công việc.
 • Gán tài liệu dự án đến một công việc hoặc WBS.

==> Thực hành phần 2 – Chạy tiến độ dự án

 Phần III: Gán nguồn lực và đường cơ sở

Chủ đề 13 – Tìm hiểu vài trò và nguồn lực

 • Mô tả vai trò.
 • Xem thư viện vai trò.
 • Mô tả nguồn lực.
 • Xác định sự khác nhau giữa nhân công, máy móc và nguyên vật liệu.
 • Xem thư viện nguồn lực.

 

Chủ đề 14 – Gán vài trò và nguồn lực

 • Gán vai trò đến một công việc.
 • Gán giá trong vai trò.
 • Gán nguồn lực đến một công việc thông qua vai trò và gán trực tiếp từ thư viện nguồn lực.
 • Điều chỉnh Budgeted Units/Time cho một nguồn lực.
 • Gán phí tổn đến một công việc.

Chủ đề 15 – Tối ưu hóa kế hoạch dự án

 • Phân tích ngày của tiến độ.
 • Rút ngắn tiến độ.
 • Phân tích nguồn lực sẵn có.
 • Giải quyết sự quá tải của nguồn lực.
 • Phân tích chi phí dự án.

Chủ đề 16 – Đường cơ sở của dự án

 • Tạo đường cơ sở.
 • Hiển thị đường cơ sở trên Gantt chart.
 • Tùy chỉnh các thanh trên Gantt chart.

Chủ đề 17 – Nhập và xuất dữ liệu

 • Mô tả quá trình nhập xuất dữ liệu.
 • Xuất ra một dự án.
 • Nhập vào một dự án.

==> Thực hành phần 3 – Tối ưu và đường cơ sở dự án.

Phần IV: Thực hiện và kiểm soát dự án

Chủ đề 18 – Phương pháp ứng dụng quy trình

 • Mô tả các phương pháp áp dụng quy trình đến một dự án.

Chủ đề 19 – Thực thi và cập nhật tiến độ dự án

 • Sử dụng chức năng “Progress Spotlight”.
 • Cập nhật tình trạng công việc đã hoàn thành và đang thực hiện.
 • Chạy lại tiến độ dự án.

Chủ đề 20 – Dự án ánh xạ

 • Tạo một dự án ánh xạ
 • Nhập những thay đổi từ dự án ánh xạ vào dự án gốc.

Chủ đề 21 – Phân tích và cập nhật dự án

 • Phân tích ngày của tiến độ, nguồn lực sẵn có, phân bổ nguồn lực, chi phí dự án.
 • Xác định khu vực mà dự án đang bị chậm trễ hoặc vượt mức chi phí theo kế hoạch.
 • Thực hiện những thay đổi cần thiết đến những chỗ bất đồng.
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích một dự án sau mỗi lần cập nhật trạng thái.

Chủ đề 22 – Báo cáo hiệu suất

 • Mô tả phương pháp báo cáo.
 • Chạy một báo cáo về tiến độ.
 • Tạo báo cáo về nguồn lực với trình hướng dẫn tạo báo cáo.
 • Tạo một báo cáo về phân bổ thời gian.
 • Tạo báo cáo khi sử dụng giao diện làm việc.

==> Thực hành phần 4 – Thực thi và kiểm soát dự án

Phần V: Phân tích dự án nâng cao

Chủ đề 23 – Các loại thời lượng công việc

 • Xác định loại thời lượng công việc sẽ hoạt động tốt nhất trong một tình huống nhất định.
 • Gán loại thời lượng công việc đến một công việc.

Chủ đề 24 – Tính toán phần trăm hoàn thành

 • Mô tả ba loại phần trăm hoàn thành.
 • Xác định loại phần trăm hoàn thành để sử dụng dựa vào cách mà tổ chức của bạn muốn báo cáo.
 • Giải thích phần trăm công việc được tính toán dựa trên loại phần trăm hoàn thành đã chọn.
 • Sử dụng các bước tỷ trọng để tính phần trăm hoàn thành.

Chủ đề 25 – Giá trị thu được

 • Xác định giá trị thu được.
 • Xác định phần trăm hoàn thành hiệu suất.
 • Kiểm tra kết quả các giá trị thu được khác nhau.
 • Nhận thức được lợi ích của việc sử dụng phân tích giá trị thu được.

Chủ đề 26 – Quản lý nhiều dự án

 • Lọc và áp dụng quy trình đến nhiều dự án.
 • Thiết lập dự án mặc định cho nhiều dự án.
 • Giải thích các yếu tố dự án được xử lý theo chế độ “inmulti-project”.

Chủ đề 27 – Chạy tiến độ nâng cao

 • Tính toán nhiều đường Float khi chạy tiến độ.
 • Giải thích sự khác biệt giữa các tùy chọn trong chạy tiến độ.
 • Mộ tả ảnh hưởng của lịch làm việc trên độ trễ.

Liên hệ đăng kí :

Hồ Chí Minh : 04 Lữ Gia, P15, Q11

Vũng Tàu : Lầu 6, tòa nhà ACB, 111 Hoàng Hoa Thám 

Hotline : 090.665.7379 ( Mr Tân ) - Email : training@antdemy.vn

THÔNG TIN

Trực tuyến Zoom

(Lớp offline chỉ mở 6 tháng 1 lần)

Hồ Chí Minh / Vũng Tàu (Liên hệ)

 • Khóa học 8 buổi

8.000.000 Đ

Liên hệ đăng kí : 

Hotline : 090.665.7379 ( Mr Tân )

Hồ Chí Minh : 04 Lữ Gia, P15, Q11 | Vũng Tàu : Lầu 6, tòa nhà ACB, 111 Hoàng Hoa Thám