Referral program - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »

Referral program

Shares

Referral program - chương trình giới thiệu và nhận thưởng từ Antdemy

Đối với người giới thiệu

  • Được thưởng 5% tiền dịch vụ (chuyển khoản vào STK trong vòng 24 giờ ngay khi người được giới thiệu hoàn thành phí)
  • Thưởng thêm 100.000 Đ nếu là thành viên của Antdemy Network hoặc khách hàng cũ của Antdemy
  • Chính sách riêng đối với giảng viên khi giới thiệu học viên

Người được giới thiệu

  • Giảm 5% tiền phí dịch vụ (trừ trực tiếp vào phí dịch vụ)

Điều kiện:

Người giới thiệu phải trao đổi trước và được sự đồng ý của người được giới thiệu

Người được giới thiệu chưa từng sử dịch dịch vụ tại Antdemy

Lưu ý: đối với chương trình giới thiệu đối tác, hoặc giới thiệu công ty tham gia đào tạo tại Antdemy, vui lòng liên hệ trực tiếp qua email training@antdemy.vn hoặc sdt 0906657379 (Mr Tân),các thông tin được Antdemy cam kết bảo mật.