ANTDEMY
Shares

Tag Archives for " AET workshop 01 "

Để có bước tiến trong sự nghiệp

Thứ Bảy 27/1/2018 vừa qua, học viện ANTDEMY đã tổ chức thành công buổi workshop đầu tiên trong lộ trình đào tạo kỹ sư trẻ tài năng AET với chủ đề “ĐỂ

Chi tiết