ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Cấp bậc của kỹ sư

Tag Archives for " Cấp bậc của kỹ sư "

Cấp bậc của kỹ sư

Các cấp bậc của kỹ sư có thể chia ra chủ yếu là 4 dạng là : fresh, junior, senior và expert. Nhưng làm sao để biết ai là fresh, ai là junior và ai là senior? Có sự khác

Chi tiết