ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Đào tạo Quản lý dự án thực hành

Tag Archives for " Đào tạo Quản lý dự án thực hành "

Đào tạo Quản lý dự án thực hành – công ty điều hành Dầu Khí Biển Đông

Khác với các đơn vị đào tạo thông thường chỉ cung cấp giảng viên có chuyên môn về quản lý dự án, riêng đối với Antdemy thì các giảng viên ngoài có chuyên

Chi tiết