ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • ĐỂ CÓ BƯỚC TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP

Tag Archives for " ĐỂ CÓ BƯỚC TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP "

Để có bước tiến trong sự nghiệp

Thứ Bảy 27/1/2018 vừa qua, học viện ANTDEMY đã tổ chức thành công buổi workshop đầu tiên trong lộ trình đào tạo kỹ sư trẻ tài năng AET với chủ đề “ĐỂ

Chi tiết