ANTDEMY
Shares

Tag Archives for " duct "

Các phần mềm và tiêu chuẩn cho thiết kế HVAC

Đối với một kỹ sư thiết kế HVAC, việc thành thạo phần mềm chuyên ngành sẽ giúp công việc thiết kế của họ trở nên đơn giả và tiết kiệm thời gian hơn

Chi tiết