ANTDEMY
Shares

Tag Archives for " HR "

Yếu tố con người trong thực hành Lean: Mô hình HR LARG

Theo như chia sẻ của bà Hậu Phạm (Learning & Organization Development Manager), yếu tố con người rất quan trọng trong việc thực hành Lean trong một doanh nghiệp, trong

Chi tiết