ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Phần mềm hysys

Tag Archives for " Phần mềm hysys "

Giới thiệu về phần mềm mô phỏng công nghệ Aspen hysys

Aspen Hysys là phần mềm mô phỏng quy trình công nghệ trong trạng thái tĩnh (steady state) và trạng thái động (dynamic state) được sử dụng để tính toán tính chất của

Chi tiết