ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Phần mềm mô phỏng công nghệ hóa dầu

Tag Archives for " Phần mềm mô phỏng công nghệ hóa dầu "

Giới thiệu về phần mềm mô phỏng công nghệ Aspen hysys

Aspen Hysys là phần mềm mô phỏng quy trình công nghệ trong trạng thái tĩnh (steady state) và trạng thái động (dynamic state) được sử dụng để tính toán tính chất của

Chi tiết