ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Thiết kế cơ sở (Conceptual or Feasibility Design)

Tag Archives for " Thiết kế cơ sở (Conceptual or Feasibility Design) "

Các giai đoạn thiết kế trong các dự án EPC

Công việc Thiết kế sẽ trải qua các 3 giai đoạn: Thiết kế cơ sở (Conceptual or Feasibility Design) Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu

Chi tiết